Czy wyrok Sądu Najwyższego wpłynie na rynek ubezpieczeń?

Ta sprawa jest kolejną rozstrzygniętą na korzyść ofiary wypadku (czy w tym przypadku firmy, pośrednio występującej w imieniu poszkodowanego). Widać wyraźnie tendencje sądów do zwiększania świadczeń, przysługujących po szkodzie – nie tylko Sąd Najwyższy, ale również sądy niższych instancji, orzekają w ostatnim czasie coraz wyższe kwoty zadośćuczynień lub nakazują niekiedy wysokie renty w przypadku trwałego inwalidztwa. Najnowsza uchwała jest potwierdzeniem, że przepisy związane z ubezpieczeniem OC mają szczególnie chronić poszkodowanych. Przeciętny uczestnik ruchu drogowego powinien się cieszyć, ponieważ będąc niewinnym uczestnikiem wypadku, może liczyć, że straty poniesione w wyniku zdarzenia, będą możliwie w pełni zrekompensowane. Z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że każda rozstrzygnięta na korzyść poszkodowanego sprawa, to argument w dyskusji o podniesieniu cen OC, na których nadal ubezpieczyciele w Polsce nie zarabiają.