Ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe

Ubezpieczenia Komunikacyjne OC, AC, NNW

  • OC – rodzaj ubezpieczenia majątkowego, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z wyrządzeniem szkód innym osobom przez ubezpieczonego. Ten rodzaj ubezpieczenia komunikacyjnego jest obowiązkowy.
  • AC – (Autocasco) jest to ubezpieczenie pojazdu mechanicznego na wypadek kradzieży, bądź od skutków związanych z jego uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  • NNW – jest to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.